Zemědělská hala Ludvíkov ( 2015)
Rozsah:           projektová dokumentace statické části – DSP+DPS


Reference
Zemědělská hala Ludvíkov ( 2015) Rozsah:           projektová dokumentace statické čá