Stavební úpravy – ZŠ Měšice, Tábor ( 2017)
Fáze:               stavba dokončena
Rozsah:           kompletní projektová dokumentace pro provedení stavby

     


Reference
Stavební úpravy - ZŠ Měšice, Tábor ( 2017) Fáze:               stavba dokonče