Naše Historie

Architektonické a konstrukční sdružení bylo založeno třemi kolegy na ose jejich profesí : architektura – stavebnictví – statika.

Všichni 3 jsme z Tábora, z toho plyne i název kanceláře – TA3 projekt

Založení se datuje do roku 2015. Profesní kariéru jsme ovšem každý z nás začali mnohem dříve, ale to je na jiné povídání….

PROJEKTOVÁ ČINNOST
Pro nás není důležité „za málo peněz hodně muziky“, nýbrž hodně práce s kvalitním výsledkem!
STATIKA POZEMNÍCH STAVEB
Statiku provádíme na základě odbornosti získanou z Našich úspěšných projektů.
INŽENÝRSKÁ ČINNOST
Inženýrský dohled nad procesem povolování stavby a jednání spojené s úspěšným dokončením procesu správního rozhodnutí ve stavebnictví

Naše vize

Projekční kancelář si klade za cíl svou činností vytvářet kvalitní díla, která pomohou svou službou k ekonomicky udržitelnému provozu staveb a architektonicky časově stálou úrovní vizuálního stylu objektů.
Kvalita projektových dokumentací se odvíjí od ceny, za kterou se dílo zpracovává. Proto nechceme razit teorii „kvalita za nízkou cenu“. Toto kritérium totiž nelze splnit při nutnosti udržení profesní odbornosti našeho týmu a kvality odvedené práce. Pokud dokáže stavebník investovat do bezproblémové a promyšlené dokumentace od fáze koncepce po konstrukční detaily, může následně vyhlížet na značné úspory během výstavby a provozu objektu.
Pro nás není důležité „za málo peněz hodně muziky“, nýbrž hodně práce s kvalitním výsledkem!

Rozsah služeb

TA3 se zabývá problematikou projektové přípravy pozemních staveb a konstrukcí, kde architektura je pro nás klíčovým a výchozím bodem pro zachování vize architektonických podstat a hodnot objektů.

vc-pie-hide-icon
STATIKA STAVEB A KONSTRUKCÍ
vc-pie-hide-icon
ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ
vc-pie-hide-icon
ŘÍZENÍ PROJEKTŮ
vc-pie-hide-icon
INŽENÝRSKÁ ČINNOST