Architektonická a projekční kancelář

Detail je základem komplexního návrhu stavby...
STATIKA STAVEB A KONSTRUKCÍ

STATIKA STAVEB A KONSTRUKCÍ

Stavebně konstrukční řešení od předprojektové přípravy po realizaci stavby
ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ

ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ

Ve spolupráci s architekty a ateliéry provádíme studie staveb a území včetně projektové dokumentace.
ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

Vedení procesu projektové přípravy pro pozemní stavitelství
INŽENÝRSKÁ ČINNOST

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Zajištění potřebných podkladů pro správní rozhodnutí ve stavebnictví

ZÁKLADNÍ PILÍŘE KANCELÁŘE

Kvalita

Architektonická a projekční kancelář si klade za cíl svou činností vytvářet kvalitní díla, která pomohou svou službou k ekonomicky udržitelnému provozu staveb a architektonicky časově stálou úrovní vizuálního stylu objektů.

Profesní odbornost

Náš tým je sestaven z odborníků, kteří mají za sebou řadu projektů. Především se jedná o pozemní stavby, zemědělské a průmyslové stavby. V kanceláři disponujeme dvěma autorizacemi ČKAIT v oboru pozemní stavby.

Chytrá volba

Pokud dokáže stavebník investovat do bezproblémové a promyšlené dokumentace od fáze koncepce po konstrukční detaily, může následně vyhlížet na značné úspory během výstavby a provozu objektu.

brainstorming-1

Kancelář vznikla v roce 2015 jako průnik 3 samostatných projekčních celků – statika Tomáš Tourka, stavebního inženýra Pavla Primase a architektky Martiny Čechové. Následně v roce 2017 přistoupila k týmu stavební inženýrka Pavla Ebertová.

Reference

Některé z našich referencí.